Ik heb gereserveerd.   Wat nu  ?


   U hebt mij alle gegevens bezorgd die ik nodig heb om uw reservatie te kunnen boeken.
   Altijd ontvangt U een bevestiging per post in uw brievenbus. Volgende formulieren ontvangt U kortelings na uw reservatie :

   1.  een reservatieformulier : hierop staat vermeld : de juiste datum van de reservatie (van ...tot ...), de juiste prijzen (huurprijs +
     waarborg + al dan niet sleutel opsturen), het adres van het appartement of de studio

   2. op de keerzijde van het reservatieformulier staan TIPS : dit vermelt info over lichtschakelaars, rolstoel, wasspelden, liften,
     TV, water en elektriciteit ...

   3.  een blad met de Algemene Huurvoorwaarden : eens goed te lezen : eenzelfde exemplaar moet voor akkoord worden
     ondertekend bij het afhalen van de sleutels, of moet op voorhand voor akkoord ondertekend worden teruggestuurd.

   4.  de recentste prijslijst : met vermelding van alle prijzen voor een heel jaar, met een foto van de gebouw en en een beknopte
     omschrijving van het appartement of de studio

   5.  overschrijvingsformulieren : 1 voor het voorschot en 1 voor het saldo. Het voorschot is betaalbaar binnen de week.
     Vanaf dan is de reservatie definitief. Het saldo is betaalbaar een maand voor je verlof. De datums en de bedragen zijn vermeld op
     de overschrijvingsformulieren. Als de aanvangsdatum van uw geboekte periode korter is dan een maand vanaf de datum van
     bestelling, dan ontvangt U maar 1 overschrijvingsformulier.


   Bij ontvangst van deze formulieren :
   ------------------------------------
   - betaalt U het voorschot op tijd
   - stuurt U 1 van de 2 bladen van de Algemene Huurvoorwaarden voor akkoord ondertekend terug
      (als de sleutels door mij  moeten opgestuurd worden)
   - als U de sleutels komt afhalen zal U 1 blad van de Algemene Huurvoorwaarden ontvangen hebben
     (het 2-de heb ik en dient U te ondertekenen als U de sleutels afhaalt)


   Nadien :
   ---------
   - betaalt U het saldo op tijd
   - stuur ik op tijd de sleutels aangetekend op of
      maakt U een week voor uw vertrek een afspraak met mij om de sleutels te komen halen


   Na uw verlof :
   --------------
   - maakt U met mij een afspraak om de sleutels terug te brengen   of
      stuurt U de sleutels terug binnen de 3 dagen
   - betaal ik de waarborg terug : binnen de 14 dagen nà mijn ontvangst van de sleutels

 

                       terug naar de startpagina