wekelijkse markten / avondmarkten :

 

          markten

          

MAANDAG                                    DINSDAG                                    WOENSDAG                                DONDERDAG

Blankenberge                                                               Bredene                                                                  De Haan                                                                    Heist 
Grote Markt                                                                   Kapelstraat                                                              Centrum                                                                     De Bolle 
7.00 - 13.00 uur (15 mei - 30 sept.)                               7.00 - 13.00 uur                                                      7.00 - 13.00 uur                                                         Juli en augustus   
Allerlei                                                                           Allerlei                                                                    Allerlei                                                                       Folklore

De Haan                                                                       Heist                                                                        Knokke-Heist                                                           Middelkerke 
Vosseslag                                                                       Maes- en Boereboomplein                                      A. Verweeplein                                                          Marktplein en Populierenlaan 
7.00 - 13.00 uur (3 april - 30 sept.)                                                                                                                                                                                                   8.00 - 13.00 uur
Allerlei                                                                           Allerlei                                                                    Allerlei                                                                       Allerlei

                                                                                                                                                                       Knokke-Heist                                                           Oostende 
                                                                                                                                                                       Gemeenteplein                                                           Wapen- en Mijnplein
                                                                                                                                                                       Voeding en bloemen                                                   Groentemarkt
                                                                                                                                                                                                                                                          7.00 - 13.00 uur
                                                                                                                                                                       Lombardsijde                                                           Allerlei
                                                                                                                                                                       Dorpsplein en Schoolstraat                 
                                                                                                                                                                       16.00 - 24.00 uur (juli en aug.)                                   Wenduine
                                                                                                                                                                       Avondmarkt                                                                Marktplein                 
                                                                                                                                                                                                                                                           7.00 - 13.00 uur
                                                                                                                                                                                                                                                           Allerlei

VRIJDAG                                         ZATERDAG                                      ZONDAG    

Blankenberge                                                                 De Panne                                                                          Oostende 
Grote Markt                                                                     Markt                                                                                 Wapenplein 
7.00 - 13.00 uur                                                               7.00 - 13.00 uur                                                                 9.00 - 13.00 uur
Allerlei                                                                             Allerlei                                                                               Bloemen

Koksijde                                                                         Knokke-Heist                                                        
Marktplein                                                                       Gemeenteplein                          
Voormiddag 
Allerlei                                                                             Voeding                        

Nieuwpoort                                                                    Knokke-Heist
Marktplein                                                                       Verweeplein 
8.00 - 12.00 uur                                                              Ochtend (juli en aug.)
Allerlei                                                                             Zomerconfectie

Oostduinkerke                                                              Middelkerke
Visserijmuseum                                                               Oudstrijdersplein
’s Avonds (juli en aug.)                                                    8.00 - 12.30 uur
Folklore                                                                          Boerenmarkt

Zeebrugge                                                                     Oostende
Marktplein                                                                      Wapenplein - Groentemarkt
Voormiddag                                                                    7.00 - 13.00 uur
Allerlei                                                                            Allerlei

      

                            

              terug naar STARTPAGINA                                   GOED OM WETEN Algem.                                               GOED OM WETEN-keuze