Waarborg,    voorschot,    saldo,    totaal bedrag    :
                        -----------------------------------------------------------------

   waarborg :
   Bij elke reservatie wordt een waarborg van 70 € gevraagd. Deze wordt binnen de 14 dagen nà mijn ontvangst van de sleutels terugbetaald.
   Er geldt een waarborg van 120 euro indien de klant in het buitenland woont.

   voorschot :
   Voor de betaling ontvangt U 2 overschrijvingsformulieren : 1 voor het voorschot, te betalen binnen de week nadat de nodige formulieren naar U werden
   opgestuurd (vanaf dan is de reservatie ook definitief), en 1 overschrijvingsformulier voor het saldo.
   Het voorschot bedraagt 25 % van de totale prijs (huurprijs + waarborg + eventueel opsturen van de sleutels).
   De datum van de betaling van het voorschot is altijd vermeld op het reservatieformulier en het overschrijvingsformulier.

   saldo :
   Het saldo bedraagt 75 % van de totale prijs (huurprijs + waarborg + eventueel opsturen van de sleutels).
   Dit bedrag is betaalbaar een maand voor de reservatiedatum (= de datum waarop uw vakantie in ons verblijf aanvangt).
   De datum voor deze betaling is ook altijd vermeld op het reservatieformulier en het overschrijvingsformulier.

   totaal bedrag :   
   Als U een maand of korter op voorhand reserveert, dan is het totaal bedrag (huurprijs + waarborg + eventueel opsturen van de sleutels) in zijn geheel binnen
   de week betaalbaar.
   De datum voor deze betaling is ook altijd vermeld op het reservatieformulier en het overschrijvingsformulier.

   Bemerking :
   --------------
   Dus het  SALDO  of  VOORSCHOT  is niet hetzelfde als de WAARBORG.
   Als U via overschrijving hebt betaald, dan staat uw bankrekeningnummer op mijn bankafschrift vermeld. Als U het totaal bedrag moet betalen bij het afhalen
   van de sleutels (bij reservatie kort voor uw vertrek bijvoorbeeld), dan brengt U best uw bankrekeningnummer mee zodat ik ook op tijd de waarborg
   kan terugbetalen.

 

                        terug naar de startpagina