zeedijk

dijk1   dijk2

De verkeersvrije zeedijk in Nieuwpoort-Bad is 1,5 km lang en 18 tot 36 m breed. Dat maakt nogmaals duidelijk dat Nieuwpoort-Bad dé familiebadplaats bij
uitstek is !      De zeeijk is sinds kort een brede, open wandelpromenade die de naadloze overgang vormt tussen dijk en strand.

dijk3   dijk4

 Voor de vernieuwing van de zeedijk is er gekozen voor duurzame materialen zoals blauwe hardsteen, FSC-gelabeld hardhout, Portugese graniet, Mexicaanse
 porfier en warmgele klinkers.  Ter hoogte van het Loodswezengebouw is een uitkraging boven het water gebouwd met extra zitgelegenheid, zodat van hieruit
 van een mooi vrij zicht over de vaargeul genoten kan worden. Voor de openbare verlichting zijn armaturen ontworpen die de onmiddellijke link duidelijk
 maken met de dukdalfs (afbakening vaarwater in de vaargeul) en zodoende de binding tussen oever en vaarwater versterken.

dijk5   dijk6

Op de zeedijk zijn er overdekte zitbanken en ondergrondse afvalcontainers. Er is tevens een multifunctioneel sportveld tussen het Hendrika- en het
Loodswezenplein.  Op het middenplein van het Leopoldplein werden glazen windschermen geplaatst met zitbanken en 10 ligzetels.  Op de 14 windschermen
prijken gedichten die verwijzen naar de Noordzee en Nieuwpoort. 

dijk7 dijk8 dijk9 dijk10

 

terug naar de startpagina                        naar FOTO-keuze                             naar FOTO'S algemeen